Concello de Valga
Avda. da Coruña, 14. 36645 Valga (Pontevedra) concello.valga@eidolocal.es Tlf. 986 559456 Fax. 986 559455

Directorio

O concello de Valga dispón dos seguintes servizos propios:

Servizo Teléfono
Alcaldía 986-559244
Servizos 986-559456, 986-559455

 

Oficinas municipais  
Arquitecto - Técnico Municipal  
Traballador/a Social  
Averías Auga - Alumeado  
Axente Desenvolvemento Local  
Educación de Adultos  
Escola de música  
Normalización Lingüistica  
Servizo de Atención ao Menor  

Outros servizos dos que dispón o concello son:

Servizo Teléfono
Policía local 669 52 35 52
Garda Civil 986 55 94 47
Protección civil 630 95 25 25
Casa da cultura de Valga 986 55 97 34
Escola de música 986 55 67 69
Auditorio Municipal

 

986 55 67 69

659 06 37 14

Radio municipal 986 55 97 36
Rexistro Civil (luns, mércores e venres de 11:30 a 13:00) 986 55 91 70
Xulgado 986 55 91 70
Xulgado de Paz (luns, mércores e venres de 11:30 a 13:00) 986 55 91 70

Biblioteca Cordeiro

Biblioteca Valga

986 55 67 69

986 55 94 56

Casa da oficios 986 55 66 96
Centro de saúde

 

986 55 62 40

986 55 70 49

 Ximnasio Municipal 619 92 29 11
Centro de saúde (Teléfono de garda pola noite) 908 88 53 63
Colexio Educación Infantil e Primaria Baño 986 55 90 54
Escola Infantil Municipal 986 55 92 05
Colexio Educación Primaria  Xesús Ferro Couselo - Cordeiro 986 55 70 59
Colexio Rural Agrupado C.R.A. 986 55 67 77
I.E.S. Valga 986 55 97 45
Albergue de Peregrinos 638 94 32 71
Centro de Día 986 09 94 76
Tanatorio Municipal 986 56 40 21

 Teléfonos de emerxencias: 

Servizo Teléfono
Urxencias sanitarias 061
S.O.S Galicia 112 / 900 44 42 23
Policía local 092
Policía nacional 091
Garda Civil 062
Salvamento marítimo 900 202 202
Incendios forestais 900 202 202
Bombeiros 080
Teléfono do neno 112