Concello de Valga
Avda. da Coruña, 14. 36645 Valga (Pontevedra) concello.valga@eidolocal.es Tlf. 986 559456 Fax. 986 559455

Museo

Museo da Historia de Valga

O Arquivo Histórico-Social de Valga comeza a súa andadura no ano 1996, ano no que se lle adica o Día das Letras Galegas a Don Xesús Ferro Couselo, coa exposición fotográfica da súa historia de vida. A partires desto realízanse unha serie de accións que teñen como finalidade consolidar a creación do Museo da Historia de Valga.

O obxectivo é construir a historia local do Concello de Valga, utilizando distintas ferramentas metodolóxicas de investigación e contando coa participación da poboación co fin de que sexa materializado na creación dun Museo da Historia, concebido como recurso didáctico e pedagóxico a desenvolver a través das novas tecnoloxías.

Trátase dun proxecto dinámico e aberto a novas incorporacións ó longo do tempo. Utilizando distintas metodoloxías, intentarase deixar constancia da vida local de Valga dentro da historia, a través de distintos centros de interés: persoaxes ilustres, costumes, cultura, economía, etnografía, etc.

 

Áreas do Museo da Historia de Valga

O Museo da Historia de Valga vai constar das seguíntes áreas:

Casa da historia "A Bella Otero"

 

Este Centro de interpretación configurase como un centro polivalente de actividades culturais en torno á personaxe "A BELLA OTERO", que pola súa singularidade e amplo coñecemento a nivel mundial ten un claro potencial para a proxección de Valga cara o exterior, covertindo a personaxe nun punto de interese cultural e turístico, pola impronta que da a unha época da historia, de gran repercusión mundial como é a "Belle Epoque".

O Concello de Valga considera vital realizar a montaxe do proxecto "CASA DA HISTORIA", que contará cunha exposición ordenada e organizada cronoloxicamente dacordo ós capítulos e sucesos da historia da personaxe e dentro dun contexto socio- económico e político a nivel mundial. Tamén se reflexará o papel da muller ó longo da historia e a súa contribución á sociedade.

Valga na historia

  • Prehistoria
  • Romanización: recuperación vía romana XIX
  • Creación campo de traballo "escavación arqueolóxica antigo mosteiro de cordeiro (século xv)".
  • Guerra da indepencia: batalla de casal do eirigo

Eido Etnográfico

Horario de visitas: Luns a Venres de 10:00h a 14:00h

Contacto: 636758346