Concello de Valga
Avda. da Coruña, 14. 36645 Valga (Pontevedra) concello.valga@eidolocal.es Tlf. 986 559456 Fax. 986 559455

Lista de impresos

Páxinas:  1 2

CP-004 COMUNICACION PREVIA ACTIVIDADES

CP-004 COMUNICACION PREVIA ACTIVIDADES

CP-005 Comunicación previa cambio titularidade actividade

 CP-005 Comunicación previa cambio titularidade actividade

CP-001 Comunicación previa obra menor

 CP-001 Comunicación previa obra menor (Con doc técnica)

CP-002 Comunicación previa de peche

 CP-002 Comunicación previa de peche

CP-003 Comunicación previa de obra menor

 CP-003 Comunicación previa de obra menor (Sen doc técnica).

SL-002 Solicitude licenza obra menor.

 SL-002 Solicitude licenza obra menor.

SL-003 Solicitude licenza primeira ocupación.

 SL-003 Solicitude licenza primeira ocupación

SL-004 Licenza actividades

 SL-004 Licenza actividades

SL-001 Solicitude licenza obra maior.

 SL-001 Solicitude licenza obra maior.

solicitude auditorio municipal

solicitude

Deslinde de costas, modelo ocupado.

Solicitude de alta na rede de sumidoiros

Alegación gaseoducto.

Deslinde de costas, modelo afectado.

Páxinas:  1 2