Concello de Valga
Avda. da Coruña, 14. 36645 Valga (Pontevedra) concello.valga@eidolocal.es Tlf. 986 559456 Fax. 986 559455

Lista de bandos

TRÁMITE VIDAS LABORAIS

Poden solicitalo ao Servzo de Formación e Orientación de Emprego do Concello

PRÁCTICAS LABORAIS EN EMPRESAS DA PROVINCIA

Dirixidas a titulados universitarios e técnicos de formación profesional

PRAZAS EN RENFE

Selecciona a 675 traballadores

ESCOLA MUNICIPAL DE IDIOMAS

Prazo de inscrición: 25 de setembro

PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE ASCENSORES

Prazo: 2 de novembro

CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS

Impartirase o día 4 de outubro ás 20 horas no Auditorio Municipal

EXPOSICIÓN PÚBLICA E COBRANZA EN VOLUNTARIA DAS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS

Recollida Lixo e Sumidoiros

SUBVENCIÓNS PARA RENOVACIÓN DE FACHADAS E CUBERTAS

Prazo: 9/10/17

EMPREGO EN ATENCIÓN DOMICILIO

Atención sociosanitaria en domicilios ou institucións

Auxiliar de enfermería

CHARLAS AULA CEMIT

A charla do 3 febreiro cambia ao 26 de xaneiro ás 18.00 h

AXUDAS URXENTES DE TIPO SOCIAL PARA EVITAR OS CORTES DE SUBMINISTRACIÓN ELÉCTRICA

Servizos Sociais

AXUDA ECONÓMICA TARXETA BENVIDA

Servizos Sociais