Concello de Valga
Avda. da Coruña, 14. 36645 Valga (Pontevedra) concello.valga@eidolocal.es Tlf. 986 559456 Fax. 986 559455

Detalles da novidade

CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO

- A sesión celebrarase o vindeiro xoves, 14 de setembro, ás 21 horas

12/09/2017

DATOS DA CONVOCATORIA


Tipo de convocatoria: Ordinaria

Data e hora: 14 de setembro ás 21 horas

Lugar: Salón de Plenos


ASUNTOS DA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva

    1. Aprobación da acta da sesión ordinaria celebrada o día 27 de xullo de 2017 e da acta da sesión extraordinaria de 3 de agosto de 2017

    2. Expediente 498/2017. Convenio Extrugasa

    3. Expediente 492/2017. Aprobación inicial modificación puntual do PXOM

    4. Expediente 493/2017. Aprobación inicial Plan Parcial Extrugasa      

    5. Expediente 497/2017. Deputación de Pontevedra. Proxecto subvención para investimentos e dotacións singulares. Anualidade 2018

    6. Expediente 195/2017. Aprobación do expediente de contratación a través de procedemento aberto do servizo de Radio Valga

    7. Caixa de Anticipos. Proxectos

B) Actividade de control

    8. Dar conta ao Pleno da execución trimestral dos orzamentos separados relativos ao segundo trimestre de 2017

    9. Dar conta ao Pleno do período medio de pago a proveedores correspondente ao segundo trimestre de 2017

   10. Dar conta ao Pleno da execución trimestral do presuposto correspondente ao segundo trimestre de 2017

   11. Decretos

   12. Moción do PSdeG-PSOE: Regulación catastral do Concello de Valga

   13. Moción do PSdeG-PSOE: Creación dunhas bases reguladoras para a concesión de subvencións do transporte público universitario, FP ou Bacharelato no Concello de Valga

   14. Mocións de urxencia

C) Rogos e preguntas