Concello de Valga
Avda. da Coruña, 14. 36645 Valga (Pontevedra) concello.valga@eidolocal.es Tlf. 986 559456 Fax. 986 559455

Detalles da novidade

XVIII PREMIO DE INVESTIGACIÓN XESÚS FERRO COUSELO

2017

13/03/2017


 

 

GAÑADORES

I PREMIO DE INVESTIGACIÓN XESÚS I. FERRO COUSELO. 1996

XOSÉ MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ: "A cara conflictiva dos estudiantes no século XVIII. Transcrición dalgúns documentos interesantes e curiosos"

OTILIA PRADO FERNÁNDEZ: "Aportación do seminario de Estudos Galegos á arqueoloxía: unha revisión".            

                                                                                                                   Publicado

II PREMIO DE INVESTIGACIÓN XESÚS I. FERRO COUSELO. 1997

FERNANDO PEREIRA GONZÁLEZ: "O emprego da información arqueolóxica en Galicia. 1800- 1922"

XOSÉ MANUEL MARTÍNEZ LOPEZ. Estudio da Evolución onomástica na parroquia de Santa Columba de Louro, alias “cordeiro” 1630 – 1850

Publicado 

III PREMIO DE INVESTIGACIÓN XESÚS I. FERRO COUSELO.1998

XOSÉ MANUEL PEREIRA FERNÁNDEZ: " A Pontevedra de Felipe II"

                                                                                                                      Publicado

  MODALIDADE: DESERTO

IV PREMIO DE INVESTIGACIÓN XESÚS I. FERRO COUSELO.1999

ELVIRA PENA VELO: "Xentes de Piquín. Estratexias de supervivencia nun área rural deprimida."

                                 Publicado       

2ª MODALIDADE: XOSÉ LOIS LADRA FERNÁNDEZ: “ Arquitecturas relixiosas e populares. Cruceiros e petos de ánima.

Publicado 

V PREMIO DE INVESTIGACIÓN XESÚS I. FERRO COUSELO.2000

MARCOS MARTINÓN TORRES: " Os monumentos megalíticos despois do megalitismo. Prospección e historia dos megalitos galegos a través das fontes escritas (s. VI- s. XIX)"

Publicado 

2ª MODALIDADE: XOSÉ LOIS LADRA FERNÁNDEZ: Arquitectura Popular Valguesa. Os Pombais

 

VI PREMIO DE INVESTIGACIÓN XESÚS I. FERRO COUSELO.2001

ALEXANDRA CABANA OUTEIRO: "O tombo H da catedral de Santiago de Compostela. Documentos anteriores a 1397. Edición e estudio."

Publicado

2ª MODALIDADE: XOSÉ LOIS LADRA FERNÁNDEZ: Muíños Hidráulicos do Concello de Valga

 

VII PREMIO DE INVESTIGACIÓN XESÚS I. FERRO COUSELO.2002

MIGUEL A. ABRAIRA PÉREZ : "Ferreiro, técnica, cultura. O traballo tradicional do ferro en Riotorto, A Pontenova e Taramundi."

Publicado

2ª MODALIDADE: DANIEL SEIJAS LLERENA “ Feiras, industrias, comercios e transportes no concello de Valga durante os anos 1850 e 1925/1930”.

 

VIII PREMIO DE INVESTIGACIÓN XESÚS I. FERRO COUSELO.2003

ANASTASIO SANTOS IGLESIAS BLANCO: "A casa de Xunqueiras nos séculos XVIII e XIX: Contribución o estudio das economías fidalgas."

 Publicado

 

2ª MODALIDADE: RAÚL SOUTELO VÁZQUEZ: Emigración e cambio social na Galicia rural. Valga 1850- 1960. A recuperación da memoria familiar”

Publicado

 

IX PREMIO DE INVESTIGACIÓN XESÚS I. FERRO COUSELO.2004

RAÚL SOUTELO VÁZQUEZ : "Experiencias de vida. Memoria e identidade das mulleres na Galicia rural: 1900 - 1960"

Esgotado 

2ª MODALIDADE: DANIEL LANERO TÁBOAS / MARÍA XOSÉ VÁZQUEZ LOJO: “O impacto das políticas agrarias no franquismo: O caso de Valga (1939-1975).

 

X PREMIO DE INVESTIGACIÓN XESÚS I. FERRO COUSELO.2005

SILVA GONZÁLEZ SOUTELO : "As augas meridicionais en época prerromana e romana na provincia de Pontevedra. Unha aproximación histórica etnolóxica e arqueolóxica"

Publicado

2ª MODALIDADE: LEONCIO FEIJOO LAMAS:  “ A historia da casa de Raxoi a través da documentación.

 

XI PREMIO DE INVESTIGACIÓN XESÚS I. FERRO COUSELO.2006

MARÍA MONSERRAT VARELA VÁZQUEZ: “convivencia entre natureza e superstición na tradición popular galega”

Publicado 

2ª MODALIDADE: XULIA VIDAL IBAÑEZ:  “ A cultura da auga no concello de Valga. Fontes e lavadoiros.

 

XII PREMIO DE INVESTIGACIÓN XESÚS I. FERRO COUSELO.2007

XAVIER CASTRO PÉREZ: " Historia da vida cotiá en Galicia. Séculos XIX e XX"

 Publicado 

2ª MODALIDADE: LEONCIO FEIJOO LAMAS:  “ Noticias antiguas de Valga (1674/1916).

 

XIII PREMIO DE INVESTIGACIÓN XESÚS I. FERRO COUSELO.2008

DESERTO

2ª MODALIDADE: LEONCIO FEIJOO LAMAS:  “ Valga na presna galega 18681/1965.

 

XIV PREMIO DE INVESTIGACIÓN XESÚS I. FERRO COUSELO.2009

JOSÉ MANUEL COSTA GARCÍA : "Exercito e territorio no noroeste peninsular durante o periodo imperial romano.

Publicado 

2ª MODALIDADE: DANIEL SEIJAS LLERENA:  “O escuro segredo dos bandeirantes”.

 

XV PREMIO DE INVESTIGACIÓN XESÚS I. FERRO COUSELO.2010

MARÍA DE LOS ÁNGELES VEREA CASTELO : "Estudo das migracións estacionais dos telleiros dp Baixp Miño (1750 – 1900)

Publicado 

2ª MODALIDADE: ALEJANDRO FERNÁNDEZ PALACIO: “ O patrimonio industrial en Valga. Es telleiras e fábricas de cerámica.”

 

XVI PREMIO DE INVESTIGACIÓN XESÚS I. FERRO COUSELO.2011

ANA MARÍA SIXTO BARCIA : "Cultura Letrada e alfabetización no baixo Ulla. Séculos XVIII-XIXEstudo das migracións estacionais dos telleiros dp Baixp Miño (1750 – 1900)  

2ª MODALIDADE: ALEJANDRO FERNÁNDEZ PALACIO: “ As árbores esquecidas. Árbores froiteiras antigas de Valga e bisbarra”” 

 

XVII PREMIO DE INVESTIGACIÓN XESÚS I. FERRO COUSELO. 2016

RUBÉN CASTRO REDONDO “Entre colmos, rebolas e dobres varas de medir: Conflitos por medidas na Galicia moderna (séculos XVI - XIX)”